Co zrobić, gdy w spadku są głównie długi?

Kategoria: Prawo Opublikowano: czwartek, 09, październik 2014

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem z chwilą śmierci spadkodawcy na jego bliskich przechodzą nie tylko prawa, ale też obowiązki majątkowe zmarłego. 

Jeżeli  nie został sporządzony testament prawo do dziedziczenia mają spadkobiercy ustawowi, czyli osoby , które ze względu na stopień pokrewieństwa mogą dziedziczyć po zmarłym.  

 

Może zdarzyć się, że w skład masy spadkowej zamiast dóbr majątkowych wejdą  niespłacone kredyty lub zadłużone mieszkanie bądź też innego rodzaju długi. 

 

W przypadku gdy zmarły pozostawił po sobie jedynie obciążony długami majątek jego spadkobiercy nie zawsze  będą mieli obowiązek  do jego spłaty .W takiej sytuacji spadkobierca nie ma bezwzględnego nakazu przyjęcia spadku. Może on złożyć  oświadczenie, w którym zrzeka się  spadku bądź przyjmuje go z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Jeżeli spadkobierca decyduje się przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza oznacza to, że jego odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczona jest tylko do wysokości wartości spadku. Najogólniej mówiąc, jeśli zmarły pozostawił po sobie majątek, którego łączna wartość wynosi np. 100 tysięcy złotych, to tylko do tej sumy spadkobierca jest zobowiązany spłacić jego zobowiązana, nawet jeśli są one wyższe i wynoszą np. 150 tysięcy złotych. W niektórych przypadkach, w zależności od  wartości pozostawionych aktywów może to być korzystna forma dziedziczenia.

 

Należy jednak pamiętać o dopełnieniu stosownych procedur. Spadkobierca w ciągu sześciu miesięcy od momentu, gdy dowiedział się przysługującym mu prawie do spadku,  (od chwili, gdy dowiedział się o śmierci spadkodawcy), musi złożyć w właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu sądzie rejonowym, bądź u notariusza oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W przeciwnym razie osoba uprawniona dziedziczy bez ograniczenia wszystkie zobowiązania zmarłego. Niestety oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi całym swoim majątkiem. W praktyce oznacza to, że jeśli odziedziczyliśmy zadłużony spadek o łącznej wartości 100 tys. zł , a zadłużenie zmarłego wynosi 150 tysięcy złotych,  owe 50 tysięcy musimy pokryć z własnych dochodów. 

 

Jeśli osoba uprawniona  do dziedziczenia  wie o długach zmarłego,  w ciągu sześciu miesięcy od chwili, gdy dowiedziała się o spadku  może  go też odrzucić.  Aby tego dokonać należy (w ciągu sześciu miesięcy od momentu, gdy dowiedzieliśmy się o  prawie do spadku) udać się do właściwego sądu rejonowego lub notariusza i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.  Niestety odrzucając spadek pozbywamy się nie tylko obowiązku spłaty długów, ale też tracimy prawo do wszystkich rzeczy pozostawionych przez spadkodawcę. Odrzucenie spadku jest nieodwołalne. Należy pamiętać, że z chwilą odrzucenia przez nas spadku, osoba która tego dokonała jest traktowana tak jakby nie dożyła otwarcia spadku i prawo to przechodzi na naszych wstępnych, którzy automatycznie stają się do niego uprawnieni i też powinni  odrzucić spadek. Przykładowo jeśli nasz rodzic pozostawił zadłużony majątek i zdecydowaliśmy się na odrzucenie spadku, uprawnienie do spadku przechodzi na nasze dzieci (wnuki zmarłego), którzy aby nie przejąć długów dziadka też muszą odrzucić spadek.  W przypadku , gdy osoba dziedzicząca jest nieletnia czynności tej mogą dokonać rodzice lub opiekuni ustawi.

 

W sytuacji, gdy wiemy o zadłużeniu osoby, po której jesteśmy uprawnieni do dziedziczenia  można też dobrowolnie zrzec się przysługującego nam prawa do dziedziczenia . Czynności tej można dokonać za życia osoby po której w przyszłości  będziemy dziedziczyć . Umowa zrzeczenia się dziedziczenia musi być zawarta u notariuszem pod rygorem nieważności  w formie aktu notarialnego. Każda inna forma umowy jest nieważna. 

 

Osoba, która  dokonała  zrzeczenia się dziedziczenia w chwili otwarcia spadku  prawnie traktowana jest tak jak gdyby nie dożyła jego otwarcia. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia może zostać uchylona jedynie w formie aktu notarialnego, tylko za życia spadkodawcy.  Należy zaznaczyć, że skutki prawne zrzeczenia się dziedziczenia są skuteczne jedynie przy dziedziczeniu ustawowym i nie dotyczą dziedziczenia testamentowego. Jeśli spadkodawca sporządził testament, w którym dokonał zapisu na osobę, która zrzekła się dziedziczenia, dziedziczy po spadkodawcy. 

 

Obecnie w Polsce trwają prace nad nowelizacją przepisów regulujących prawo do dziedziczenia. Projekt nowych przepisów jest korzystny dla osób dziedziczących ponieważ każde przyjęcia spadku będzie traktowane jako przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.  Dotychczasowe przepisy zakładały, że jeżeli w ciągu sześciu miesięcy uprawniony nie złożył stosownego oświadczenia o odrzuceniu spadku, bądź też o jego przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza, dziedziczył długi zmarłego i odpowiadał za nie całym swoim majątkiem.  Nowelizacja zakłada, że nawet jeśli wstępny nie złoży oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza , za długi po zmarłym będzie on odpowiadał jedynie do wysokości pozostawionego majątku.

 

Niniejszy artykuł nie jest poradą prawną.

 

Podstawa prawna

Art. 931-940,1012-1024 ustawy z dnia 23 kwietnia 1664r. – Kodeks cywilny ( Dz.U.nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

mgr prawa Małgorzata Wójcik

 

 

Mojabancarella 09/10/2014

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

O nas

MOJABANCERELLA.com to portal o charakterze informacyjnym, gdzie staram się na bieżąco przekazywać Państwu informacje dotyczące Polonii włoskiej i nie tylko.

„Mojabancarella” – moja -, czyli nasza, każdego z osobna i - bancarella – słowo które stało się naszym spolszczonym tłumaczeniem słowa stragan, gdzie można znaleźć wszelkie dobro. 

ZAPRASZAM NA MOJABANCARELLA

Najnowsze artykuły

Kiermasz Wielkanocny w Rzymie

 

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Rzymie wraz z Radą Rodziców, działającą przy Szkole, serdecznie zapraszają na KIERMASZ WIELKANOCNY, który odbędzie się w dniach 21 – 24 marca 2018 roku, w siedzibie Szkoły  via Costantino Maes 23.

Na Kiermaszu będą sprzedawane ozdoby wielkanocne wykonane przez uczniów, które własnoręcznie stworzyli podczas warsztatów wielkanocnych. 

 

Wójcicki: Hawkinga można postawić w jednym szeregu z Einsteinem

 

Na zdjęciu Stephen Hawking. EPA/STEFAN ZAKLIN 21.04.2008

 

Stephena Hawkinga można dzisiaj ze spokojem postawić w gronie najwybitniejszych fizyków XX wieku, w jednym szeregu chociażby z Albertem Einsteinem - powiedział PAP popularyzator nauki Karol Wójcicki. Słynny astrofizyk zmarł w środę w wieku 76 lat.

"Dzisiaj ze spokojem można postawić Stephena Hawkinga w jednym szeregu chociażby z Albertem Einsteinem, w gronie najwybitniejszych fizyków XX wieku: tak samo popularnych, do końca niezrozumianych, a jednak szalenie fascynujących" - powiedział PAP Karol Wójcicki, popularyzator nauki i autor bloga "Z głową w gwiazdach".

 

XXIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

 

 

W sobotę 10 marca 2018 roku, w Rzymie, w Domu Polskim im. Jana Pawła II odbył się XXIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. 

Związek Polaków we Włoszech powstał w 1995 roku, z inicjatywy grupy osób od dawna żyjących w tym kraju i wywodzących się z różnych środowisk polonijnych z całego Półwyspu Apenińskiego. Obecnie ZPwW zrzesza 21 organizacji i instytucji działających na terenie Republiki Włoskiej.

 

Wielkanoc w Bajce

 

 

Polska restauracja w Rzymie – BAJKA zaprasza na wspólne spędzenie świąt Wielkanocnych

Niedziela Wielkanocna 01.04.2018 godz.13:00