Umorzenie zaległości ZUS

Kategoria: Prawo Opublikowano: niedziela, 20 styczeń 2013

15 stycznia 2013 roku, w Polsce, weszła w życie abolicja zaległych składek ZUS, czyli ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

 

Abolicja, według słownika języka polskiego to odstąpienie od ścigania czynu karalnego, czyli uchwalenie powszechnego aktu prawnego, który jest aktem łaski, polegającym na jednorazowym uchyleniu karalności dokonanego czynu zabronionego poprzez wydanie aktu prawnego zakazującego wszczęcia postępowania karnego w przedmiocie tego czynu lub nakazującego jego umorzenie.

 

Celem ustawy jest umorzenie za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009:

 • nieopłaconych składek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 • należne od tych składek odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego;
 • nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego;
 • wyżej wymienione należności, które do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, (czyli do 15 stycznia 2013 roku) zostały rozłożone na raty i nie zostały opłacone do dnia złożenia wniosku o umorzenie.

 

O umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek mogą ubiegać się:

1. osoby prowadzące pozarolniczą działalność, czyli:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
 • twórcy i artyści;
 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu

 • przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
 • osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty;

2. spadkobierca lub osoba trzecia, jeżeli w zakresie tych zobowiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o ich odpowiedzialności.

 

Warunkiem umorzenia należności, jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu, innych niż należności z tytułu składek za okres od 1 stycznia 1999 roku lub spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

 

Wniosek o umorzenie, osoba uprawniona, może złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 roku.
Jeżeli natomiast decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosek o umorzenie można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba, że termin określony w ust. 4 jest dłuższy. Dotyczy to spadkobierców lub osób trzecich, jeżeli w zakresie tych zobowiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o ich odpowiedzialności.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić:
1. osoby, które zakończyły prowadzenie pozarolniczej działalności z dniem 1 września 2012 r.:

 • wypełniony wniosek o umorzenie należności, dostępny na stronie www.zus.pl

2. osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 roku lub prowadzących ją w dniu złożenia wniosku:

 • poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, dostępny na stronie www.zus.pl
 • wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze stronie www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387 lub
 • wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf,
 • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej, dostępne na www.zus.pl
 • zaświadczenia/oświadczenie o udzielonej lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis, dostępne na www.zus.pl

 

W stosunku do drugiej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Dz. U. z 2012 r., poz. 1551)

Więcej informacji na www.zus.pl

 

mgr prawa Alicja Kołtunowicz
Mojabancarella

Komentarze  

+1 #2 Teresa 2013-02-11 23:59
A co ma Unia do naszych składek? dlaczego oni maja decydować o nas? czy Niemcy albo Francuzi pozwoliliby nam o nich decydować? albo ja durna, albo ustawa do kosza warta!
Cytować
0 #1 Andrzej 2013-01-20 14:24
Kochani, ta abolicja to wielki kit. Dzięki niej ZUS dowie się o tych, którzy zalegają ze składkami a o których ZUS zapomniał lub ich przeoczył. Proszę przeczytać warunki abolicji. Są takie, że tylko nieliczni są w stanie je spełnić. Ale szum poszedł: ABOLICJA. Niestety to większy szum, niż abilicja. Wystarczy, że masz zadłużenie z tytułu 1 składki po lutym 2009 r. o której nie pamiętasz i.... koniec abolicji! Jeśli nie wiedzieli o Tobie, to ...sam wchodzisz w łapy złodzieja!
Cytować

Dodaj komentarz


O nas

MOJABANCERELLA.com to portal o charakterze informacyjnym, gdzie staram się na bieżąco przekazywać Państwu informacje dotyczące Polonii włoskiej i nie tylko.

„Mojabancarella” – moja -, czyli nasza, każdego z osobna i - bancarella – słowo które stało się naszym spolszczonym tłumaczeniem słowa stragan, gdzie można znaleźć wszelkie dobro. 

ZAPRASZAM NA MOJABANCARELLA

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

  

Najnowsze artykuły

#likePolska

 
100 powodów, dla których lubisz Polskę – w rocznicę odzyskania niepodległości pokaż, za co lubisz Polskę
Mazury, Bieszczady, Gdańsk, Pałac w Wilanowie, a może polonez, toruńskie pierniki lub bociany? Pokaż, za co najbardziej lubisz Polskę. Zrób zdjęcie, nagraj film i 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości opublikuj wpis na Twitterze, Facebooku albo Instagramie z #likePolska.

 

Dominika Zamara zaprasza do Rzymu


Dominika Zamara serdecznie zaprasza mieszkańców Rzymu na koncert poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II. W sobotę 24 listopada 2018 roku w Rzymie, w Teatro del Pepe, o godz. 20.30 odbędzie się koncert „Perle di opere e musica sacra dedicate al Santo Padre Giovanni Paolo II”.


Najpiękniejsze utwory sakralne zaśpiewa Dominika Zamara a towarzyszyć jej będzie gitarzysta, Maestro Stanley Alexandrowicz.


Mojabancarella 10/11/2018

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w Rzymie

Stowarzyszenie Le Rondini zaprasza na Narodowe Czytanie “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które odbędzie się w Rzymie 8 września 2018 roku, w siedzibie Ambasady RP w Rzymie.

8 września br. roku, w ramach akcji Narodowego Czytania, która ma na celu propagowanie bogactwa polskiej literatury oraz popularyzację czytelnictwa, cała Polska będzie czytać „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Nad odbywającą się już po raz siódmy akcją patronat honorowy objęła Para Prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

 

Święty Jan Paweł II w oczach dziecka

 

 

XIII edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka.

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Dekanat Bielski zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka.

 

Konkurs Wiedzy „Święty Stanisław Kostka. Patron Polski, dzieci i młodzieży”Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini włączyło się w obchody Roku Świętego Stanisława Kostki., ogłaszając Konkurs Wiedzy „Św. Stanisław Kostka. Patron Polski, dzieci i młodzieży”. Współorganizatorem Konkursu jest Duszpasterstwo przy kościele św. Stanisława B.M. w Rzymie. Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Parafia św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

 

Zlot Motocyklowy przy Kwaśnicy

 

 

Festiwal Kwaśnicy oraz Mojabancarella serdecznie zapraszają wszystkich miłośników motocykli, na Zlot Motocyklowy przy Kwaśnicy, który odbędzie się w Żywcu, w dniach 10 – 12 sierpnia 2018 roku.

Zlot Motocyklowy połączony jest z jubileuszem XV-lecia Festiwalu Kwaśnicy. Zlot rozpocznie się w piątek o godz. 16.00 mszą św. polową. W sobotę zapraszamy na Paradę Motocyklową ulicami Żywca, która wyruszy spod Amfiteatru i skieruje się na żywiecki Rynek, gdzie zaplanowany jest krótki postój a następnie powrót pod Amfiteatr.

 

XV Festiwal Kwaśnicy

 

 

Światowa Loża Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy zaprasza serdecznie na jubileusz XV-lecia Festiwalu Kwaśnicy, który odbędzie się w Żywcu, w dniach od 10 do 12 sierpnia 2018 roku, na błoniach Amfiteatru pod Grojcem.

Pomysłodawczyni i organizator, sławnej na całą Polskę Kwaśnicy, Barbara Czul, o tegorocznym Festiwalu mówi, że będzie niepowtarzalny a program Festiwalu zostanie tak ułożony, aby każdy z uczestników znalazł w nim coś atrakcyjnego dla siebie – niezależnie od wieku oraz płci.

 

Beskidy Music Festival 2018

 

 

Maciej Maleńczuk, Sławomir i Smolik // Kev Fox to gwiazdy, które wystąpią na żywieckiej scenie podczas Beskidy Music Festival, który odbędzie się 16 – 17 czerwca 2018 roku, na Błoniach Amfiteatru pod Grojcem.

Organizatorami Beskidy Music Festival jest Stowarzyszenie Światowa Loża Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy oraz portal Beskidy.News.