Umorzenie zaległości ZUS

Kategoria: Prawo Opublikowano: niedziela, 20, styczeń 2013

15 stycznia 2013 roku, w Polsce, weszła w życie abolicja zaległych składek ZUS, czyli ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

 

Abolicja, według słownika języka polskiego to odstąpienie od ścigania czynu karalnego, czyli uchwalenie powszechnego aktu prawnego, który jest aktem łaski, polegającym na jednorazowym uchyleniu karalności dokonanego czynu zabronionego poprzez wydanie aktu prawnego zakazującego wszczęcia postępowania karnego w przedmiocie tego czynu lub nakazującego jego umorzenie.

 

Celem ustawy jest umorzenie za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009:

 • nieopłaconych składek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 • należne od tych składek odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego;
 • nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego;
 • wyżej wymienione należności, które do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, (czyli do 15 stycznia 2013 roku) zostały rozłożone na raty i nie zostały opłacone do dnia złożenia wniosku o umorzenie.

 

O umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek mogą ubiegać się:

1. osoby prowadzące pozarolniczą działalność, czyli:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
 • twórcy i artyści;
 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu

 • przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
 • osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty;

2. spadkobierca lub osoba trzecia, jeżeli w zakresie tych zobowiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o ich odpowiedzialności.

 

Warunkiem umorzenia należności, jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu, innych niż należności z tytułu składek za okres od 1 stycznia 1999 roku lub spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

 

Wniosek o umorzenie, osoba uprawniona, może złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 roku.
Jeżeli natomiast decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosek o umorzenie można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba, że termin określony w ust. 4 jest dłuższy. Dotyczy to spadkobierców lub osób trzecich, jeżeli w zakresie tych zobowiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o ich odpowiedzialności.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić:
1. osoby, które zakończyły prowadzenie pozarolniczej działalności z dniem 1 września 2012 r.:

 • wypełniony wniosek o umorzenie należności, dostępny na stronie www.zus.pl

2. osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 roku lub prowadzących ją w dniu złożenia wniosku:

 • poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, dostępny na stronie www.zus.pl
 • wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze stronie www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387 lub
 • wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf,
 • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej, dostępne na www.zus.pl
 • zaświadczenia/oświadczenie o udzielonej lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis, dostępne na www.zus.pl

 

W stosunku do drugiej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Dz. U. z 2012 r., poz. 1551)

Więcej informacji na www.zus.pl

 

mgr prawa Alicja Kołtunowicz
Mojabancarella

Komentarze  

+1 #2 Teresa 2013-02-11 23:59
A co ma Unia do naszych składek? dlaczego oni maja decydować o nas? czy Niemcy albo Francuzi pozwoliliby nam o nich decydować? albo ja durna, albo ustawa do kosza warta!
Cytować
0 #1 Andrzej 2013-01-20 14:24
Kochani, ta abolicja to wielki kit. Dzięki niej ZUS dowie się o tych, którzy zalegają ze składkami a o których ZUS zapomniał lub ich przeoczył. Proszę przeczytać warunki abolicji. Są takie, że tylko nieliczni są w stanie je spełnić. Ale szum poszedł: ABOLICJA. Niestety to większy szum, niż abilicja. Wystarczy, że masz zadłużenie z tytułu 1 składki po lutym 2009 r. o której nie pamiętasz i.... koniec abolicji! Jeśli nie wiedzieli o Tobie, to ...sam wchodzisz w łapy złodzieja!
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

O nas

MOJABANCERELLA.com to portal o charakterze informacyjnym, gdzie staram się na bieżąco przekazywać Państwu informacje dotyczące Polonii włoskiej i nie tylko.

„Mojabancarella” – moja -, czyli nasza, każdego z osobna i - bancarella – słowo które stało się naszym spolszczonym tłumaczeniem słowa stragan, gdzie można znaleźć wszelkie dobro. 

ZAPRASZAM NA MOJABANCARELLA

Najnowsze artykuły

Kiermasz Wielkanocny w Rzymie

 

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Rzymie wraz z Radą Rodziców, działającą przy Szkole, serdecznie zapraszają na KIERMASZ WIELKANOCNY, który odbędzie się w dniach 21 – 24 marca 2018 roku, w siedzibie Szkoły  via Costantino Maes 23.

Na Kiermaszu będą sprzedawane ozdoby wielkanocne wykonane przez uczniów, które własnoręcznie stworzyli podczas warsztatów wielkanocnych. 

 

Wójcicki: Hawkinga można postawić w jednym szeregu z Einsteinem

 

Na zdjęciu Stephen Hawking. EPA/STEFAN ZAKLIN 21.04.2008

 

Stephena Hawkinga można dzisiaj ze spokojem postawić w gronie najwybitniejszych fizyków XX wieku, w jednym szeregu chociażby z Albertem Einsteinem - powiedział PAP popularyzator nauki Karol Wójcicki. Słynny astrofizyk zmarł w środę w wieku 76 lat.

"Dzisiaj ze spokojem można postawić Stephena Hawkinga w jednym szeregu chociażby z Albertem Einsteinem, w gronie najwybitniejszych fizyków XX wieku: tak samo popularnych, do końca niezrozumianych, a jednak szalenie fascynujących" - powiedział PAP Karol Wójcicki, popularyzator nauki i autor bloga "Z głową w gwiazdach".

 

XXIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

 

 

W sobotę 10 marca 2018 roku, w Rzymie, w Domu Polskim im. Jana Pawła II odbył się XXIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. 

Związek Polaków we Włoszech powstał w 1995 roku, z inicjatywy grupy osób od dawna żyjących w tym kraju i wywodzących się z różnych środowisk polonijnych z całego Półwyspu Apenińskiego. Obecnie ZPwW zrzesza 21 organizacji i instytucji działających na terenie Republiki Włoskiej.

 

Wielkanoc w Bajce

 

 

Polska restauracja w Rzymie – BAJKA zaprasza na wspólne spędzenie świąt Wielkanocnych

Niedziela Wielkanocna 01.04.2018 godz.13:00