Polskie bajanie

Kategoria: Konkursy Opublikowano: sobota, 01, sierpień 2015

„Polskie bajanie”, czyli II edycja Międzynarodowego Konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”.

Stało się już egminową tradycją, że zapraszamy do udziału w konkursie, którego tytuł jest przewrotny, wieloznaczny, wielokierunkowy.

Termin przyjmowania prac konkursowych do 31 grudnia 2015 roku – ogłoszenie wyników styczeń 2016 roku.

 

II edycja ma w tytule polskie bajanie – to bardzo ważny element konkursu.

Nadal chcemy poznać baśnie, legendy, bajki świata. Nadal chcemy zastanowić się nad ich wpływem na nasze życie. Ale ważne jest dla nas polskie bajanie, czyli stare lokalne legendy, baśnie, opowiadania czy gawędy. Najwyżej oceniane będą te prace konkursowe, które nawiązywać będą do polskich korzeni.

 

Ciekawi nas: jaki ślad w naszym życiu pozostawiają bohaterowie dziecinnych lat? Na kim się wzorowaliśmy, kogo kochaliśmy, a kim nas straszono? Co z tego zostało nam we wspomnieniach.

 

Polskie bajanie to zwrócenie szczególnej uwagi Uczestników na wszelkie polskie wierzenia, legendy, bajki i baśnie. W polskiej tradycji kulturowej jest wiele wspaniałych postaci strasznych, wesołych, rubasznych czy poczciwych. Przypomnijmy nasze duszki, nimfy wodne, skrzaty czy diabełki o mniej lub bardziej rogatej duszy.

Konkurs kładzie szczególny nacisk na lokalne wierzenia, bajki i legendy, a także na współczesne, pisane z myślą o naszych dzieciakach.

 

W każdej kulturze istnieją dobre i złe przykłady. Konkurs ma pokazać, jak w różnych stronach świata bajkami, legendami „wprowadza się” dzieci w zawiłe meandry dorosłego życia. Ale też szczególny nacisk kładziemy na polskie wierzenia.

Chcemy przybliżyć bohaterów z innych stron świata, chcemy ich poznać i pokazać innym. Chcemy pokazać naszych polskich bajkowych bohaterów na tle światowych postaci. Świat widziany oczami dziecka jest urokliwy, dojrzałe wspomnienia tamtych lat wywołują iskierkę w oku i uśmiech na twarzy. Wróćmy konkursem w te lata. A przy okazji zobaczymy, co dzisiejsze dzieciaki, młodzi ludzie uwielbiają i dlaczego. A może ktoś napisze nową bajkę, baśń i stworzy nowego bohatera a nas zachwyci nas jego przygodami.

 

Chcemy, aby uczestnicy konkursu pokazali nam bajki i legendy znane w ich okolicy. My też chcemy je poznać. Ważne, by nasz dorobek kulturowy nie odszedł w zapomnienie.

Zaangażowanie w konkurs osób ze wszystkich kategorii wiekowych (od maluszka po staruszka) pozwala na spojrzenie na temat z perspektywy. Daje możliwość integracji wszystkich środowisk od biznesu po kulturę, naukę i sport.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie wszystkich, którzy w sposób kulturalny mają coś do powiedzenia w tej sprawie, a przewodnikiem niechaj będzie niniejszy regulamin.

 

Regulamin

„Polskie bajanie” czyli II edycja Międzynarodowego Konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”

Celem konkursu jest wyzwolenie potencjału twórczego małych i dorosłych mieszkańców gmin, oraz integracja wszystkich środowisk biznesowych i twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Chcemy, aby uczestnicy konkursu pokazali nam bajki i legendy znane w ich okolicy. My też chcemy je poznać.

 

Celem konkursu jest pokazanie wpływu bohaterów bajek i legend na nasze życie w młodzieńczym wieku i na starość, wywołanie wspomnień, pokazanie naszej rzeczywistości poprzez bohaterów bajek, legend, pobudzenie wyobraźni Autorów do stworzenia nowych bohaterów.

 

Konkurs ma charakter otwarty. Kierowany jest do wszystkich:

 

  • od maluszka po staruszka czyli od przedszkola po Uniwersytet III wieku

 

  • do dzieci i tych, którzy czują się dziećmi czyli młodzi ciałem i duchem

 

Konkurs ma za zadanie pokazać, jakie bajki znamy, pamiętamy, kochamy, jakich bohaterów naśladowaliśmy i naśladujemy teraz, jak na przestrzeni lat zmienia się podejście do bajek, ich bohaterów, jak zmieniają się zarówno sami bohaterowie, jak i tło ich poczynań. A także jak ulega zmianie nasze spojrzenie na dawnych i współczesnych bohaterów.

 

Konkurs jak zwykle kładzie nacisk głównie na dowcip, kulturę i pozytywne skojarzenia (krytycyzm tak, krytykanctwu mówimy nie). Podchodzimy do tematu ze zdrowym humorem, dystansem i realizmem.

 

Prace szkalujące, obrazoburcze, wyrażające niski poziom zarówno intelektualny jak i artystyczny zostaną zdyskwalifikowane i tym samym nie będą brały udziału w konkursie.

 

Otrzymane oryginały prac posłużą, jako ozdoby do hospicjum, szpitali …

 

Konkurs zwyczajowo dzielony jest na dwie duże kategorie artystyczne:

A. Prace plastyczne - od jednej do pięciu prac artystycznych

technika dowolna wielkość dowolna. (skan do 2 MB)

- obraz - rysunek, akwarele itp., haft, wycinanki, wyrywanki, wyklejanki, decoupage itp.

- grafika komputerowa

- fotografia artystyczna

Każda praca plastyczna powinna zawierać krótki opis bajki czy legendy

 

1. Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie scanu/zdjęcia na poniższe e-maile:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (awaryjny, gdyby zapchała się skrzynka www.egminy.eu)

 

a oryginałów prac na adres:

egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych

Jadwiga Wierzbicka

ul. Laskowska 38

05-430 Celestynów

Z dopiskiem na kopercie: konkurs „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata czyli polskie bajanie”

 

Uwaga:

Muszą być skany prac konkursowych. Istnieje możliwość przysłania samych oryginałów tylko po indywidualnym uzgodnieniu z Organizatorem i w trybie wyjątku.

 

B. Twórczość literacka od jednego do pięciu utworów: Dowolna forma twórcza w języku polskim – prace obcojęzyczne wymagają polskiego tłumaczenia / opisu lub streszczenia. Ocena w kategoriach – poezja, proza, inne.

  • poezja
  • proza (do 5 stron format A4 wielkość czcionki - 11).
  • scenariusz przedstawienia
  • komiks
  • inne

 

1. Warunkiem przyjęcia pracy w kategorii B jest przesłanie utworu na poniższe e-maile:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (awaryjny, gdyby zapchała się skrzynka www.egminy.eu)

 

Warunki dla A i B:

1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 5 prac w kategorii A i do 5 prac w kategorii B.

2. Łącznie jeden Uczestnik może przesłać do 10 prac konkursowych.

3. Każda praca oceniana jest indywidualnie.

4. Obowiązkowy scan/zdjęcie do 2 MB.

5. Każda praca z kategorii A powinna zawierać opis zastosowanej techniki, a także krótki opis bajki, legendy na podstawie, której powstała praca

6. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac (bez obowiązku zwrotu Autorowi).

7. Dowolny charakter poezji i prozy – satyra, liryka, limeryk czy humoreska, bajka, baśń, legenda, komiks czy rozprawka naukowa a może scenariusz przedstawienia – mile widziane (bez wulgaryzmów, tekstów szkalujących i obrażających uczucia innych).

8. W konkursie mogą brać udział prace obcojęzyczne pod warunkiem dołączenia polskiej wersji /opisu lub streszczenia.

9. Zasadą konkursu jest zachowanie dystansu na wysokim poziomie artystycznym. Krytycyzm tak, krytykanctwu mówimy nie. Prace szkalujące, wyrażające żenująco niski poziom nie będą kwalifikowane do publikacji na portalu www.egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych i nie będą brały udziału w konkursie.

10. Kategorie twórcze:

a. Prace plastyczne

b. Twórczość literacka

11. Kategorie wiekowe konkursu (w przypadku uczniów należy podać klasę i rodzaj szkoły):

a. Przedszkole – dyplomy dla wszystkich dzieci w wersji elektronicznej

b. Szkoła podstawowa I – III – dyplomy dla wszystkich dzieci w wersji elektronicznej

c. Szkoła podstawowa IV – VI – dyplomy uczestnictwa – wersja elektroniczna

d. Gimnazjum

e. Szkoła ponad gimnazjalna

f. Dorośli (powyżej 18 lat)

12. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć:

dane autora, tj.:

- Imię i nazwisko autora

- Wiek ( w przypadku dzieci i młodzieży obowiązkowo klasa)

- Gmina, powiat, województwo, kraj

- Dane kontaktowe: e-mail, telefon

- Przynależność do placówki oświatowej / kulturalnej (nie jest obowiązkowe)

Dodatkowo dla wszystkich: Zgodę na publikację dzieła na portalu www.egminy.eu

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu „Polskie bajanie” czyli II edycja Międzynarodowego Konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926 ze zm.).

- W przypadku osób niepełnoletnich – wypełnione oświadczenie Rodziców/ opiekunów prawnych) – załącznik na końcu regulaminu

- Organizator Konkursu uznaje nadesłanie prac konkursowych za zgodę oraz

akceptację niniejszego Regulaminu.

- Nadesłanie utworów oznacza automatyczną akceptację niniejszego Regulaminu

przez dorosłych uczestników konkursu.

13. Na portalu www.egminy.eu zostaną zaprezentowane tylko prace dopuszczone do konkursu (zakładka GALERIA).

14. Prace znajdujące uznanie Jury, zostaną wyróżnione i nagrodzone.

15. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w poszczególnych kategoriach:

Nagrodą samą w sobie dla każdego uczestnika jest umieszczenie pracy na www.egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych

Przedszkola i klasy I-III – wszystkie dzieci otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej, a najciekawsze prace wyróżnione nagrodami rzeczowymi

Pozostałe kategorie wiekowe i twórcze: Miejsca: I-III – nagrody rzeczowe i dyplomy (w wersji elektronicznej) dla trzech najciekawszych prac

Ocena Egminowiczów /internautów– najwyższa ilość łapek – dyplom w wersji elektronicznej a ilość łapek jest brana pod uwagę przy ocenie Jury.

Autorzy najciekawszych prac mogą trafić do galerii Ludzi Ciekawych

Dyrekcja i opiekunowie/nauczyciele – na życzenie – mogą otrzymać list gratulacyjny od organizatorów konkursu (wersja elektroniczna).

16. Prace oceniane będą przez profesjonalną Komisję Konkursową stosowną do każdej kategorii konkursu.

17. Prace będą oceniane przez Jury za:

Zgodność z tematem konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata czyli polskie bajanie”

Twórczy dystans do tematu

Indywidualność pracy

Profesjonalizm, stosowny do wieku

Szczególnie wyróżniane będą prace związane z bajkami i legendami znanymi w lokalnej społeczności

18. Prace należy nadsyłać do 31 grudnia 2015. (W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego).

Nadsyłane prace konkursowe będą umieszczane na portal www.egminy.eu po ich akceptacji przez Organizatora konkursu.

Wszystkie zakwalifikowane prace będą sukcesywnie umieszczane na portalu w zakładce GALERIA. Umożliwi to, Egminowiczom ocenę prac w miarę ich zgłaszania do udziału w konkursie „Polskie bajanie” czyli II edycja Międzynarodowego Konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”

19. Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do stycznia 2016

20. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2016. - publikacja na portalu Organizatora konkursu.

21. Ocena Jury jest niezależna od oceny Egminowiczów/ Internautów.

22. Nagrody Organizator prześle pod adres podany e-mailem przez Laureatów.

23. W przypadku braku zgody rodziców/opiekunów prawnych Organizator zastrzega sobie prawo do podawania tylko imienia i pierwszej litery nazwiska dziecka (ochrona danych osobowych). Wyjątek stanowić będzie oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych wyrażające zgodę na podanie imienia i nazwiska dziecka, wieku i miejscowości.

Oświadczenie winno zawierać także telefon kontaktowy i e-mail.

Brak prawidłowo wypełnionego oświadczenia będzie skutkował podaniem imienia i pierwszej litery nazwiska dziecka/ pseudonimu lub tylko numeru zgłoszenia przesłanych prac (wzór oświadczenia w załączeniu).

24. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach książkowych wydawanych przez portal (Organizator przewiduje w przyszłości wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie konkursów portalu www.egminy.eu).

25. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w przypadku organizowanych wystaw artystycznych z podaniem imienia i nazwiska autora, wiekiem i miejscowości, otrzymaną nagrodą lub wyróżnieniem.

26. Uczestnik przesyłając prace na konkurs akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

27. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 

Wzór oświadczenia 

 

egminy Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych

 

Mojabancarella 01/08/2015

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

O nas

MOJABANCERELLA.com to portal o charakterze informacyjnym, gdzie staram się na bieżąco przekazywać Państwu informacje dotyczące Polonii włoskiej i nie tylko.

„Mojabancarella” – moja -, czyli nasza, każdego z osobna i - bancarella – słowo które stało się naszym spolszczonym tłumaczeniem słowa stragan, gdzie można znaleźć wszelkie dobro. 

ZAPRASZAM NA MOJABANCARELLA

Najnowsze artykuły

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych

 

 

ICTF SOPOT 2018

Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis, zaprasza grupy dziecięce i młodzieżowe na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych ICTF SOPOT 2018, który odbędzie się w dniach 11 - 15 czerwca 2018, w godzinach 8:00 - 23:00 w Sopocie.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych ICTF SOPOT w Sopocie, powstał z potrzeby oddania w ręce dzieci i młodzieży - działających w grupach teatralnych i warsztatowych - idei tworzenia kultury widowiskowej. Zapraszamy wszystkie grupy dziecięce i młodzieżowe, które chciałyby zaprezentować swoje osiągnięcia musicalowo-dramatyczne.

 

ITAKA poszukuje

 

Z ratunkiem dla historycznego jachtu FREY-a

 

 

Z początkiem tego roku ruszyła akcja ratowania historycznego jachtu FREY-a. 

Akcja organizowana przez Fundację „Kuźnia Wikingów” z Rybnika. 

Celem akcji jest wyremontowanie i odrestaurowanie historycznego jakże zasłużonego dla polskiego żeglarstwa jachtu FREY-a. 

Stalowy jacht klasy J-80, stworzony do żeglugi w ciężkich warunkach – jeden z dzielniejszych jachtów w historii naszego żeglarstwa. 

 

Dzisiejszej nocy śpimy godzinkę krócej

 

 

W nocy z soboty 24 marca na niedzielę 25 marca 2018 roku wracamy do czasu letniego i przesuwamy zegarki z godziny 2.00 na godzinę 3.00.

Wygląda na to, że może to być ostatnia zmiana czasu i już na stałe pozostaniemy przy czasie letnim. 

Jednak nie zawsze tak było.