Święty Jan Paweł II w oczach dziecka

Kategoria: Konkursy Opublikowano: niedziela, 02 wrzesień 2018

 

 

XIII edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka.

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Dekanat Bielski zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka.

 

Wzorem lat minionych temat konkursu jest zbieżny z aktualnym hasłem Dnia Papieskiego, które w tym roku brzmi: Promieniowanie ojcostwa. Poza tym przypominamy, że rok 2018 obfituje w ważne rocznice, takie jak 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 60 rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły i 40 wyboru Polaka na Stolicę Apostolską. Włączając się w obchody tych dat, zapraszamy do udziału w naszym konkursie plastycznym. Niech Jan Paweł II i jego nauki będą Wam inspiracją.


Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” od ponad dekady przyciąga dzieci i młodzież z całej Polski i Świata. Niesłabnące zainteresowanie świadczy o tym, jak wielkie znaczenie ma osoba Świętego dla kolejnego pokolenia. Pokolenia, które nie miało okazji poznać Ojca Świętego. Pokolenia, które zna Jana Pawła II z przekazów dorosłych, licznych publikacji i samego nauczania Świętego. Dlatego tak ważna jest rola nas dorosłych w przybliżaniu najmłodszym osoby i nauczania Jana Pawła II. Zachęcamy katechetów, nauczycieli, rodziców i opiekunów wszelkiego rodzaju grup plastycznych do podjęcia tematu wśród swoich podopiecznych. Szczegóły w załączonym regulaminie.


Organizatorzy:
- Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
- Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
- Dekanat Bielski

Honorowy Patronat:
- J. E. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus
- Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
- Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
- Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
- Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński
- Starosta Powiatu Bielskiego Sławomir Jerzy Snarski
- Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski

 

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
W OCZACH DZIECKA”
(edycja XIII – 2018)


pod Honorowym Patronatem

J. E. Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa,
Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia",
Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej,
Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego,
Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego
oraz Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Jarosława Borowskiego

w ramach obchodów XVIII Dnia Papieskiego

I. Organizatorzy
- Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
- Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
- Dekanat Bielski

II. Cele konkursu:
1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości
i osobowości papieża Jana Pawła II.
2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności
Jana Pawła II.
3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 19 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii V).
2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:
- kategoria I: uczestnicy w wieku 3-5 lat
- kategoria II: uczestnicy w wieku 6- 9 lat
- kategoria III: uczestnicy w wieku 10- 12 lat
- kategoria IV: uczestnicy w wieku 13-19
- kategoria V: uczestnicy ze szkół specjalnych
3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVIII Dnia Papieskiego
„Promieniowanie ojcostwa"
4. Format pracy: A-2, A-3.
5. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,
z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
6. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną
do regulaminu.
7. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
8. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 26 IX 2018 r. osobiście w Muzeum w Bielsku Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Muzeum w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 45
17 – 100 Bielsk Podlaski
9. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
10. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
11. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Bielsku Podlaskim.
12. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.
13. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 17.10.2016 r. o godz. 10.00 w Muzeum Bielsku Podlaskim.

V. Uwagi organizatorów:
1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publikacji w Internecie.
7. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
8. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.
9. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.
10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informuję iż:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka (edycja XIII – 2018)” jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz - Rynek Kościuszki 10,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,
4) przetwarzanie będzie realizowane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b, jako zgoda na uczestnictwo w konkursie,
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisem prawa,
6) uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.

Biuro organizacyjne:
Muzeum w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 45
17 – 100 Bielsk Podlaski
Polska
tel. kom. +48 509 336 841
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
www.muzeum.bialystok.pl 

Mojabancarella 02/09/2018

 

 

Dodaj komentarz


O nas

MOJABANCERELLA.com to portal o charakterze informacyjnym, gdzie staram się na bieżąco przekazywać Państwu informacje dotyczące Polonii włoskiej i nie tylko.

„Mojabancarella” – moja -, czyli nasza, każdego z osobna i - bancarella – słowo które stało się naszym spolszczonym tłumaczeniem słowa stragan, gdzie można znaleźć wszelkie dobro. 

ZAPRASZAM NA MOJABANCARELLA

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

  

Najnowsze artykuły

#likePolska

 
100 powodów, dla których lubisz Polskę – w rocznicę odzyskania niepodległości pokaż, za co lubisz Polskę
Mazury, Bieszczady, Gdańsk, Pałac w Wilanowie, a może polonez, toruńskie pierniki lub bociany? Pokaż, za co najbardziej lubisz Polskę. Zrób zdjęcie, nagraj film i 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości opublikuj wpis na Twitterze, Facebooku albo Instagramie z #likePolska.

 

Dominika Zamara zaprasza do Rzymu


Dominika Zamara serdecznie zaprasza mieszkańców Rzymu na koncert poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II. W sobotę 24 listopada 2018 roku w Rzymie, w Teatro del Pepe, o godz. 20.30 odbędzie się koncert „Perle di opere e musica sacra dedicate al Santo Padre Giovanni Paolo II”.


Najpiękniejsze utwory sakralne zaśpiewa Dominika Zamara a towarzyszyć jej będzie gitarzysta, Maestro Stanley Alexandrowicz.


Mojabancarella 10/11/2018

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w Rzymie

Stowarzyszenie Le Rondini zaprasza na Narodowe Czytanie “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które odbędzie się w Rzymie 8 września 2018 roku, w siedzibie Ambasady RP w Rzymie.

8 września br. roku, w ramach akcji Narodowego Czytania, która ma na celu propagowanie bogactwa polskiej literatury oraz popularyzację czytelnictwa, cała Polska będzie czytać „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Nad odbywającą się już po raz siódmy akcją patronat honorowy objęła Para Prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

 

Święty Jan Paweł II w oczach dziecka

 

 

XIII edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka.

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Dekanat Bielski zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka.

 

Konkurs Wiedzy „Święty Stanisław Kostka. Patron Polski, dzieci i młodzieży”Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini włączyło się w obchody Roku Świętego Stanisława Kostki., ogłaszając Konkurs Wiedzy „Św. Stanisław Kostka. Patron Polski, dzieci i młodzieży”. Współorganizatorem Konkursu jest Duszpasterstwo przy kościele św. Stanisława B.M. w Rzymie. Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Parafia św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

 

Zlot Motocyklowy przy Kwaśnicy

 

 

Festiwal Kwaśnicy oraz Mojabancarella serdecznie zapraszają wszystkich miłośników motocykli, na Zlot Motocyklowy przy Kwaśnicy, który odbędzie się w Żywcu, w dniach 10 – 12 sierpnia 2018 roku.

Zlot Motocyklowy połączony jest z jubileuszem XV-lecia Festiwalu Kwaśnicy. Zlot rozpocznie się w piątek o godz. 16.00 mszą św. polową. W sobotę zapraszamy na Paradę Motocyklową ulicami Żywca, która wyruszy spod Amfiteatru i skieruje się na żywiecki Rynek, gdzie zaplanowany jest krótki postój a następnie powrót pod Amfiteatr.

 

XV Festiwal Kwaśnicy

 

 

Światowa Loża Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy zaprasza serdecznie na jubileusz XV-lecia Festiwalu Kwaśnicy, który odbędzie się w Żywcu, w dniach od 10 do 12 sierpnia 2018 roku, na błoniach Amfiteatru pod Grojcem.

Pomysłodawczyni i organizator, sławnej na całą Polskę Kwaśnicy, Barbara Czul, o tegorocznym Festiwalu mówi, że będzie niepowtarzalny a program Festiwalu zostanie tak ułożony, aby każdy z uczestników znalazł w nim coś atrakcyjnego dla siebie – niezależnie od wieku oraz płci.

 

Beskidy Music Festival 2018

 

 

Maciej Maleńczuk, Sławomir i Smolik // Kev Fox to gwiazdy, które wystąpią na żywieckiej scenie podczas Beskidy Music Festival, który odbędzie się 16 – 17 czerwca 2018 roku, na Błoniach Amfiteatru pod Grojcem.

Organizatorami Beskidy Music Festival jest Stowarzyszenie Światowa Loża Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy oraz portal Beskidy.News.